Импресум

Директор
Вукашин Обрадовић
 
 
Главни и одговорни уредник
Никола Лазић
 
 
Уредник портала
Дејан Димић
 
 
Продаја
Звонко Додић
 
 
Маркетинг
Жикица Димитријевић
 
 
Секретарица редакције
Данијела Ђорђијевић
 
 

Телефон:

+381 17 41 34 15

+381 17 40 00 46

+381 17 40 00 47

Факс:

+381 17 40 00 45

Текући рачун: 170-30019574000- 15

ISSN 1820-1229

COBISS. SR-ID 109389836